Asociación

AECOR Centro Comercial Aberto

Aecor Centro Comercial Aberto 1/1

AECOR Centro Comercial Aberto nace da agrupación de empresarios de Ordes e Comarca para impulsar a economía local.

Está integrado por uns 120 socios pertencentes a diferentes sectores como o comercio, hostalaría e servizos. Dende estas empresas asociadas dase emprego a preto de 300 persoas, sendo estas un importante motor para a actividade económica da zona.

Somos un organismo local que aposta pola contorna na que se desenrolan diferentes actividades profesionais.

Deste xeito, o conxunto de establecementos de venda polo miúdo de diferentes dimensións e actividades diversas que o forman, desenrolan a súa actividade nun espazo urbano determinado, cun proxecto en común que trata de establecer e determinar unha xestión integral do conxunto de negocios que o conforman, xuntando recursos e facéndose máis fortes de cara á competencia.

 

 

A Xunta Directiva formada por empresarios asociados establecen que os seus obxectivos xerais son e serán os de consolidar o crecemento económico da comarca de Ordes. 

Todos os membros da nova Xunta Directiva comparten o seu compromiso cos obxectivos fundacionais da Asociación e asumen as responsabilidades e funcións do seu cargo.

 


ESTATUTOS

Ver e descargar

Xunta directiva

David Viaño Noya
David Viaño Noya
Voceiro _ Ekate
Lucía Ferreiro Couto
Lucía Ferreiro Couto
Presidenta _ Gala
Noelia Campos Arcas
Noelia Campos Arcas
Tesoureira_La Repro
Silvia Lameiro Sánchez
Silvia Lameiro Sánchez
1ª Voceira _ Doniña
Jesús Penedo Villaverde
Jesús Penedo Villaverde
Voceiro _ Mesón de Deus
Antonio Fraga Regueiro
Antonio Fraga Regueiro
Voceiro _ Sportec
José David González Álvarez
José David González Álvarez
Voceiro _ Café Bar Puente y Lesta
Mª Jesús Gómez Grela
Mª Jesús Gómez Grela
Voceira _ Alfombra Roja
Mª Jesús Pazos González
Mª Jesús Pazos González
Voceira _ D´Chus Estética
Miguel Angel Corral Calviño
Miguel Angel Corral Calviño
Vicepresidente_ Pasos
Sandra Salgado Uzal
Sandra Salgado Uzal
Voceira _ Kyrie Ceremonia
Verónica Dono Vázquez
Verónica Dono Vázquez
Voceira _ Verónica Dono Multiópticas