8 DE MARZO

AECORCCA Admin 04 Marzo 2023 - 08 Marzo 2023 8 de marzo
8 DE MARZO 1/1

8 D E  M A R Z O  

I N T E R V E N C I Ó N S  4  D E  M A R Z O  N A  C A S A  D A  C U L T U R A 

D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D A  M U L L E R   T R A B A L L A D O R A


Taller para nenos e nenas (sen límite de idade). 15:00 a 16:00 horas


A VIOLENCIA OBSTÉTRICA E AS SÚAS CONSECUENCIAS. 16:30 a 17:00 horas

Nerea Rivero Manso: Graduada en Socioloxía, con formación especializada en políticas sociais, xénero e igualdade. Militante na Plataforma Feminista Galega.


INTRODUCIÓN Ó FEMINISMO. 17:00 a 17:30 horas

Graduada en Socioloxía con formación especializada en políticas sociais, xénero e igualdade. Formadora de igualdade.


COIDADOS DENDE UNHA PERSPECTIVA FEMINISTA. 17:30 a 18:00 horas

Noelia Teijeiro Cal: Graduada en socioloxía e Master en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria en Xénero e Igualdade. Doutoranda en Ciencias Sociais. Experta en sexualidades non convencionais. 

Antía Eijo Mejuto: traballadora social especializada en igualdade de xénero. Doutoranda en Ciencias Sociais


VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES NO NOVO MARCO DAS REDES SOCIAIS. 18:00 a 18:30 horas

Doutora en Equidade e Innovación. Educativa. Socióloga. Escritora e profesional dos RRHH. Militante na Plataforma Feminista Galega.